Справа Драгон проти Франції. Законодавчі Зміни Порушили Право На Власність | Адвокат ЕСПЛ


"82. Однак, в цій справі стаття 1 Закону від 4 березня 2002 року заднім числом просто скасувала одне з підстав для стягнення збитків, що стосується великих грошових сум, за яким батьки дітей, інвалідність яких була встановлена ​​після їх народження (що сталося і в справі заявників), мали право вимагати компенсацію від медичного закладу, який ніс за це відповідальність. Таким чином, французький законодавець позбавив заявників "майна", яким вони володіли раніше, а саме, обґрунтованої вимоги про відшкодування шкоди, яка була правомірним очікуванням. 83. Суд не приймає аргумент Уряду щодо дотримання принципу пропорційності з урахуванням вжиття заходів щодо виплати заявникам належної суми компенсації, яка могла б стати прийнятною альтернативою. Європейський Суд не вважає, що єдина компенсація, на яку заявники мали право на підставі закону від 4 березня 2002 року, а саме, компенсація за спеціальні витрати, що виникають з інвалідності їх дитини, могла або може в достатній мірі покрити завдані збитки. Згідно з чинною системою, заявники безумовно мають право на отримання компенсації. Однак її величина значно нижче суми, встановленої нормами, які застосовувалися раніше, і, за власним визнанням Уряду і законодавчих органів, є абсолютно невідповідною заподіяному збитку. Саме тому розмір компенсації був недавно збільшений введеними для цієї мети новими положеннями закону, що набули чинності 11 лютого 2005 року. При цьому не були визначені ні сума виплат заявникам згідно із законом, ні дата вступу закону в силу відносно випадків, що стосуються дітей-інвалідів (...). Дане положення справ і по сей день залишає заявників в ситуації невизначеності, і так чи інакше перешкоджає отриманню компенсації достатнього розміру збитків, спричинених ними з моменту народження їхньої дитини. Таким чином, як обмежений характер існуючої компенсації, що підлягає виплаті за схемою національної солідарності, так і відсутність точних відомостей щодо неї, які можуть стати наслідком застосування закону 2005 року, виключають висновок про те, що з цього важливого основи відшкодування збитку була виплачена розумна компенсація в період з моменту вступу в силу закону від 4 березня 2002 року. 84. Щодо компенсації, присудженої заявникам Адміністративним судом Парижа на справжній момент, Європейський Суд зазначає, що дана сума покриває моральну шкоду і дестабілізацію життя заявників, але не особливі витрати, що виникають з інвалідності дитини протягом його життя. З даного питання Європейський Суд прийшов до неминучого висновку про те, що розмір компенсації, присудженої Адміністративним судом Парижа, був набагато нижча за ту, на яку заявники могли правомірно розраховувати. Європейський Суд також постановив, що ця компенсація в будь-якому випадку не є гарантованою, оскільки вона присуджена рішенням суду першої інстанції, на яке була подана скарга, що знаходиться на розгляді. Компенсація, присуджена таким чином заявникам, не може з цієї причини покрити збитки за вимогами, можливість отримання відшкодування за якими на даний момент втрачено. 85. Нарешті, Суд вважає, що доводи, що зачіпають етичні аспекти, справедливе поводження з пацієнтами та належну організацію системи охорони здоров'я, згадані Державною Радою в його укладенні від 6 грудня 2002 року і підтримувані Урядом, не могли, в даному випадку, узаконити надання зворотної сили закону, в результаті якого заявники втратили, без достатньої компенсації, значної частини суми, яку вони вимагали за відшкодування збитків, і таким чином змушені були нести тягар індивідуально го і надмірного характеру. Таке серйозне втручання в права заявників порушило справедливий співвідношення, яке повинно підтримуватися між інтересами суспільства, з одного боку, і захистом права на повагу власності - з іншого.

86. Оскільки вона торкалася розгляд, який ще не був закінчений на 7 березня 2002 року, дату її вступу в силу, стаття 1 Закону від 4 березня 2002 року порушила положення статті 1 Протоколу N 1 Конвенції. "

23 перегляди0 коментарів